معرفی بازی

اگر دوست دارید به معرفی سریعتر بازی ها در سایت کمک کنید می‌توانید با استفاده از فرم زیر تجربه خود و دوستانتان را از یک بازی چند نفره برای ما بنویسید. توجه داشته باشید که اطلاعات دقیقتر به من کمک می‌کند تا سریعتر بتوانم بازی مورد نظر شما را در سایت قرار دهم.

  • لطفاً یک مقدار بزرگتر یا مساوی 2 را وارد نمایید .