تفنگی – ریلی

Thunder Wolves

Thunder Wolves

بازدید: 1496 ۲

یک بازی دو نفره در سبک بازی Air Assault، با این تفاوت که شما در نقش یک هلی کوپتر هستید که یک نفر نقش خلبان رو بازی می کنه در حالی که دیگری فقط وظیفه ی تیراندازی به سمت اهداف رو بر عهده داره. و البته در این بازی شما انتخ ...