روز بازی در قم

پوستر روز بازی در قم

تاریخ برگزاری مراسم: 7 و 8 اردیبهشت 94

هزینه شرکت در مراسم: مجانی

بازی هایی که برای نمایش در روز بازی قرار داده شدند از بین بهترین بازی های سایت بازی های 4 نفره انتخاب شده اند و بر روی چهار سیستم ارائه شدند.

بازی ها در دو روز و به دو دسته ی بازی های سه بعدی و بازی های دوبعدی تقسیم شدند. روز اول بازی های سه بعدی و روز دوم بازی های دوبعدی نمایش داده شدند.

در هر روز دو تا از کامپیوتر ها بازی های چهار نفره و دوتا از کامپیوتر ها بازی های دونفره را اجرا میکردند تا در استفاده از دسته های گیم پد صرفه جویی کرده باشیم.

  • Like!
    0

پرسش و پاسخ

دیدگاه خود را در میان بگذارید

میتوانید از اینها استفاده کنید HTML (تگ ها و کد های): <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>