ورزشی

بازی های دونفره ی ورزشی شامل بازی هایی می شوند که جنبه ی ورزشی داشته باشند. بازی های شبه ورزشی و بازی های رزمی را شامل نمی شوند. بازی های این دسته شامل بازیهای فوتبال، بسکتبال، هاکی، والیبال و … می باشد.


به ما رای دهید!