تماس با مدیر


Warning: Division by zero in /home3/playerir/public_html/wp-content/plugins/page-links-single-page-option/addons/scrolling-pagination/scrolling-pagination-functions.php on line 47

راه‌اندازی وبلاگ بازی‌های 4 نفره برمیگرده به تابستان 1391، زمانی که هنوز بازی‌های چند نفره زیادی وجود نداشت. سایت استیم هنوز تگی برای بازی‌های چند نفره در نظر نگرفته بود و برای پیدا کردن بازی‌های چند نفره کامپیوتری باید داخل فروم‌ها جسجتو میکردم.

بازی‌های چند نفره کامپیوتری از چند جهت برای من مهم بنظر رسید. تعاملاتی که بازیکنان در خلال بازی‌های چندنفره با هم دارند، می‌تواند تمام مضررات بازی‌های رایانه‌ای را خنثی کند. غرق شدن در بازی، انزوا، اعتیاد، پرخاشگری، فرار از مسئولیت‌های اجتماعی، پوچ گرایی، خود بزرگ بینی و … هیچکدام در خلال بازی‌های چند نفره اتفاق نمی‌افتند و یا قابل کنترل هستند.

% | % | % نمایش همه